Lieksan Diabetesyhdistys ry

Lieksan Diabetesyhdistys ry on perustettu vuonna 1976.
Vuosi 2023 on yhdistyksen 47. toimintavuosi.


Jäsenmäärä yhdistyksessämme on noin 160.
Lieksassa sairastuu diabetekseen vuosittain yli 50 henkilöä joten potentiaalisia yhdistyksen jäseniä on paljon.

Lieksan Diabetesyhdistys ry on perustamisestaan lähtien toiminut lieksalaisten diabeetikoiden tukena ja edunvalvojana.

Olemme harjoittaneet valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa ja toimineet hyvässä yhteistyössä monien muiden järjestöjen sekä viranomaisten kanssa. Jäsenistön toiveita kuunnellen olemme järjestäneet retkiä ja kulttuuritapahtumia sekä talvikuukausina keskusteluiltoja säännöllisesti eri asiantuntijoiden alustuksella.

Lieksassa aloitti toimintansa lokakuussa 2022 Diabetesosaamiskeskus. Sen asikkaina ovat tyypin 1 diabeetikot sekä insuliinihoitoiset tyypin 2 diabeetikot. Muut diabeetikot hoidetaan perusterveydenhuollossa. Löydät yhteystietoja etusivulta.