Diabeteksen hoito

Näiltä sivuilta löydät linkkejä diabeteksen hoitoon.

Tällä sivulla on yleistietoa diabeteksesta ja linkkejä Diabetesliiton sivuille.
Alasivuilla löydät keskusteluiltojen esitysmateriaalia, mm. Lieksan erityisryhmien liikunnanohjaaja Tuula Aikioniemen esityksen Diabetes ja liikunta. Kannattaa lukea!

Diabetes on joukko erilaisia sairauksia, joille on yhteistä se, että veren sokeripitoisuus kasvaa liian suureksi. Insuliinihormonin eritys joko loppuu kokonaan, vähenee tai sen vaikutus heikkenee.

Diabeteksen kaksi päämuotoa ovat tyypin 1 (nuoruusiän) ja tyypin 2 (aikuisiän) diabetes.
Tyypin 1 diabeetikoita on Suomessa noin 40 000, tyypin 2 diabeetikoita noin 250 000.
Diagnosoimattomia tyypin 2 diabeetikoita arvellaan olevan noin 200.000. (lähde: Diabetesliitto)

Löydät perustietoa diabeteksesta (sokeritaudista) Diabetesliiton sivuilta, jonne pääset tästä